al contingut a la navegació Informació de contacte

Club social

Servei social dirigit a persones amb problemes de salut mental o drogodependència.

Finalitat: augmentar la participació en la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

El Club Social és un recurs d’inserció sociocomunitària