SERVEIS QUE OFERIM

Àmbit de les famílies:

Tallers psicoeducatius: El taller pretén proporcionar informació general als familiars per tal de millorar la comprensió i la tolerància de la malaltia i atendre eficaçment a les persones amb trastorn mental. També pretén millorar la comunicació en el nucli familiar, aprendre estratègies adequades per canalitzar les emocions i incrementar les competències per resoldre els problemes que puguin esdevenir en la convivència diària amb el malalt.

Xerrades en "escola de famílies”: Són conferències impartides per professionals i educació sobre els trastorns mentals dirigides als familiars i entorn dels malalts mentals.

Grups d’ajuda mútua: són petites reunions que s’ajunten de forma voluntària per ajudar-se mútuament. Estan formats per persones que conviuen directament amb un malalt, i que s’han associat lliurement, sense la supervisió d’un professional. Solen proporcionar ajuda material o emocional i promouen uns valors a través dels quals els seus membres poden reforçar la pròpia identitat.

Atenció domiciliaria: Es tracta d’un conjunt de serveis que es realitzen a la llar dels usuaris amb la finalitat de proporcionar suport personal, atenció i ajuda a persones i/o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats o problemàtiques familiars especials, evitant o retardant internaments no desitjats.

Els aspectes més concrets que es vol oferir amb aquest servei són:

· Ajuda a la pròpia llar a persones i famílies amb manca d’autonomia, tant pel que fa a la realització de les tasques relacionades amb l’atenció personal, com en les d’ordre i organització.


· Suport a la persona o família davant de situacions de sobrecàrrega física o psicològica, provocada per una situació de crisi o una problemàtica social i familiar.

· Facilitat d’accés a recursos o serveis de la comunitat.

· Respir familiar: és un recurs ofert per la Federació de Catalunya de Familiars de Malalts Mentals, el qual consisteix en donar suport a les famílies que conviuen amb persones que pateixen un trastorn mental sever. El seu objectiu és el d’alleugir temporalment la sobrecàrrega emocional que aquestes puguin patir, a través de sortides de cap de setmana o vacances d’estiu, i respir puntual a domicili.

· Suport i assessorament: en moments puntuals l’Associació actuarà com a mediadora en la recerca de solucions enfront a problemes sanitaris, socials, jurídics... A més, d’un servei continuat d’orientació i assessorament en temes sanitaris, socials o legals quan la família ho requereixi.

· Atenció psicosocial: es centra en facilitar els recursos necessaris per proporcionar la màxima recuperació de la família afectada per problemes greus de l’entorn i per proporcionar-li les atencions que pugui necessitar per poder dur a terme una existència digna. Implica per tant, un conjunt de procediments específics com una red de recursos orientats a proporcionar un major benestar i qualitat de vida a les persones que conviuen amb malalts mentals greus. Les estratègies utilitzades seran:

- Entrenament de les competències de la família necessàries per desenvolupar-se en els seu ambient.
- La intervenció social per oferir el suport necessari per enfortir el nivell de funcionament de la família al seu entorn.
- Activitats d’oci: Activitats de trobada entre familiars en l’àmbit de l’oci i el temps lliure.
- Activitats formatives: conferències sobre temes específics de la malaltia mental, però també en temes que puguin ser d’interès per les famílies, com alimentació, consum de tòxics, etc.

 

Àmbit del malalt:

- Club Social: El Club Social el que pretén és fomentar les relacions personals dels afectats d’un trastorn mental sever, entre ells i en la comunitat, a través del lleure, i així contribuir a que prenguin una millor percepció de la vida, perquè la seva integració comunitària sigui la correcta. I alhora tractar els interessos individuals de cada usuari, per tal de treballar les necessitats específiques de cadascú. Tot a través de tallers relacionats amb informàtica, premsa, cuina, manualitats, etc. Sortides i excursions. A més, de trobades amb els diferents Clubs Socials de la resta de Catalunya.

- Activitats formatives: cursos de formació en col•laboració amb serveis públics o privats.

- Activitats ocupacionals: tallers ocupacionals, per tornar a adquirir l’hàbit del treball o ocupar les hores buides en activitats productives.

- Reinserció laboral: assessorament i suport per tal que el malalt que ho sol•liciti es marqui un pla individual d’inserció laboral, per tal d’aconseguir una integració laboral efectiva.

- Atenció psicosocial: es centra en facilitar els recursos necessaris per proporcionar la màxima recuperació de l’individu afectat per problemes greus de salut mental i per proporcionar-li les atencions que pugui necessitar per poder dur a terme una existència digna. Implica per tant, un conjunt de procediments específics com una red de recursos orientats a proporcionar un major benestar i qualitat de vida a les persones que pateixen malalties mentals greus i les seves famílies.

Les estratègies utilitzades seran:

- Entrenament de les competències de l’usuari i la família necessàries per desenvolupar-se en els seu ambient.

- La intervenció social per oferir el suport necessari per enfortir el nivell de funcionament de l’individu al seu entorn.

- Suport i assessorament: en moments puntuals l’Associació actuarà com a mediadora en la recerca de solucions enfront a problemes sanitaris, socials, jurídics... A més, d’un servei continuat d’orientació i assessorament en temes sanitaris, socials o legals quan la família ho requereixi.

Àmbit comunitari:

- Sensibilització de la població en general: crear un canvi en les actituds i en els prejudicis que la població té de les malalties mentals, reduint l’estigmantització que pateix aquest col•lectius, a través de la presència en els mitjans de comunicació (revistes, diaris, radio), edicions de fulletons, conferències i contacte amb les institucions públiques i privades perquè es potenciï la creació de nous recursos per aquest col•lectiu.

- Coordinació amb les entitats públiques i privades.

 

Drogodependència:

- Activitats de sensibilització i prevenció: activitats obertes a la població en general i a la població de risc per tal d’influir en el canvi d’actituds i prejudicis de la població. A més, aconseguir evitar o reduir el consum de drogues de la població.

- Assessorament: es donarà assessorament a les persones afectades per algun consum i als seus familiars, derivant-los als recursos de tractament de la xarxa o en el recurs corresponent.

- Suport a les famílies i als afectats: a través de l’atenció psicosocial: es centra en facilitar els recursos necessaris per proporcionar la màxima recuperació de l’individu afectat per problemes greus de drogodependència i per proporcionar-li les atencions que pugui necessitar per poder dur a terme una bona qualitat de vida.