OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

Els objectius del Sol del Solsonès, com Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents són:

1. Oferir suport i assessorament als familiars de persones amb malaltia mental i drogodependència.

2. Detectar les necessitats a nivell d’atenció comunitària de les persones amb malaltia mental i drogodependència i els seus familiars, i traslladar-les a les institucions amb competències en la seva planificació i desenvolupament.

3. Promoure la creació de serveis socials, socioterapèutics i de treball per a les persones amb malaltia mental i drogodependència, i de serveis d’orientació i suport als seus familiars.

4. Col•laborar amb les institucions públiques i privades per a la consecució de recursos que responguin a les necessitats del col•lectiu contribuint a la millora de l’atenció, rehabilitació i inserció social i laboral de les persones amb malaltia mental i drogodependència.

5. Sensibilitzar la població en general sobre la realitat de la malaltia mental i drogodependència, tractant de desfer-ne els estereotips i la desinformació