EL CLUB SOCIAL

Sol del Solsonès, Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents, va detectar la necessitat de crear un espai de lleure pels afectats on poguessin dur a terme diferents activitats. També que fos un punt d’ajuda, orientació i assessorament.


Des de l’associació, es va consultar als serveis sanitaris i socials del Solsonès, la necessitat de crear diferents recursos pels afectats de malaltia mental, com es ara un Club Social, ja que veien la mancança a Solsona i Comarca de recursos per aquest col•lectiu, l’Associació de pares va voler augmentar, a través dels seus recursos, un servei que augmentés la xarxa assistencial a la zona.


Veient les necessitats de les persones que pateixen trastorns mentals severs, hem copsat que són persones que presenten una problemàtica complexa, que no només es redueix a la simptomatologia derivada del propi trastorn, sinó que afecta a altres àmbits de caire funcional i de participació en la comunitat. Ens trobem davant de persones que presenten limitacions importants en el seu funcionament psicosocial, fet que els ocasiona dificultats de relacionar-se i afrontar les demandes de la vida diària.


Com a conseqüència, és de vital importància proporcionar i fomentar un entorn saludable que promogui el benestar i l’estabilitat de la persona que hi conviu i interacciona, que proporcioni oportunitats i promogui el creixement i desenvolupament individual, que faciliti l’adquisició i desenvolupament de les habilitats adaptatives amb l’objectiu de proporcionar una millora en la qualitat de vida de les persones que hi conviuen i s’hi relacionen.


L’accés i l’augment dels diferents recursos de la xarxa de salut mental ha estat de vital importància perquè les persones amb malaltia mental, gaudeixin d’una millor atenció. Però també, es necessari la creació d’espais i recursos complementaris, que de forma coordinada, desenvolupin tasques i funcions que ajudin a la persona amb malaltia mental a recuperar i adquirir capacitats i habilitats necessàries per poder relacionar-se i viure plenament en i amb comunitat.

Per tant, les activitats d’oci i lleure generen un seguit de beneficis a la persona, millorant considerablement la seva qualitat de vida, els quals són l’objectiu últim de qualsevol intervenció rehabilitadora.


- Aporten benestar emocional , afavorint el creixement personal i l’autoestima, proporcionant experiències positives, de competència personal i d’autoconfiança, actuen com a mecanismes de prevenció i contenció de l’estrès i de problemes d’aïllament i depressió.


- Fomenten i possibiliten l’aprenentatge i millora d’habilitats social i competències personals.


- Potencien les relacions interpersonals amb altres participants, monitors i amb la resta de la comunitat, fomentant relacions d’amistat i d’afecte.


Formaciˇ