AJUDA'NS

 

Si ens vols ajudar a tirar endavant el nostre projecte aporta la teva col•laboració en les següents entitats bancàries:

· Caixa Manresa: 2041 0090 10 0040021602

· Caixa Penedès: 2081 0352 42 3300004837

· Caixa Pensions: 2100 3605 64 2200236132

· Caixa Catalunya: 2013 0033 74 0201067673

· Caixa Sabadell: 2059 0856 12 8000002660

· Caja de Ahorros del Mediterráneo: 2090 6941 15 0040118270