RECURSOS DEL CLUB SOCIAL DEL SOL DEL SOLSONÈS:

Biblioteca:

Billar:

Cuina:

Laboratori de fotografia:

Taula amb ordinadors:

Taula de ping-pong:

Espai per a veure la televisió i pel.lícules de video i DVD: