Al Sol del Solsonès el passat dia 29 es va celebrar la assamblea general  de socis. El president va donar la benvinguda a tothom, acte seguit es va aprobar l’acta anterior. Seguidament es va procedir a explicar tot l’exercici del 2013, tan social com econòmic i va quedar aprovat.  A continuació, es va explicar les activitats i pressupostos de l’any en curs i va ser aprovat per unanimitat.
Gràcies a la gran generositat de les entitats locals, comarcals, a la Generalitat , a la Diputació de Lleida i a la bona gent de Solsona i el Solsonès.
Moltes gràcies també a tots els assistents. El president va demanar que seguint els bons camins I amb responsabilitat de tots podem obtenir bons fruits.