DONATIU DE L’ AJUNTAMENT D’ODEN


El divendres 31 de maig el president del Sol del Solsonès, amb companyia de membres de l’equip tècnic i membres del club social del Sol del Solsonès van rebre un donatiu de mans de l’alcalde d’Odèn Andreu Alet per al butlletí de l’entitat. Volem expressar les nostres més sinceres gràcies per demostrar-nos tant recolzament i valorar el nostre projecte. Aquest donatiu, com hem dit, ens ajudarà a poder millorar el nostre butlletí informatiu que surt trimestralment per donar a conèixer la nostra tasca.