DIMECRES 3 D’ABRIL A LES 18 HORES


ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES DEL SOL DEL SOLSONÈS

AL C/ JOSEP MARIA DE SAGARRA 3 BAIXOS,

Amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Informe i gestió de les activitats del 2012
3. Tancament de comptes del 2012
4. Junta directiva actual
5. Baixes de la Junta Directiva
6. Proposta de nova junta directiva
7. Projecte d’activitats 2013
8. Pressupost 2013
9. Precs i preguntes

Gràcies i aprofitem l'avinentesa per a saludar-vos

SOL DEL SOLSONÈS