ASSEMBLEA DE SOCIS DEL SOL DEL SOLSONÈS


El 3 d’abril vam celebrar l’assemblea anual dels socis del Sol del Solsonès.
Es van tractar diferents temes com la programació d’activitats d’enguany de club social, sortides previstes i les xerrades del programa “Escola de famílies” amb els temes a tractar i els professionals que ho faran. També es va parlar del tancament de comptes de l’any 2012 així com el pressupost i previsió per aquest any 2013.
Es va aprovar la nova Junta Directiva actual del Sol del Solsonès que queda de la següent manera: Enric Serra president, Ramona Barrera vice-presidenta, Pilar Quingles secretària, Josep Guix tresorer, Mossèn Joan clos vocal, Montserrat Obradors vocal, Rosa Armengol vocal, Mònica Serra vocal, Ramon Sala vocal, Sílvia Gilibets vocal i Roser Pons, vocal. Volem agrair, la presencia de la consellera de Benestar Social i Família, Mª Àngels Taribó, ja que va poder conèixer de primera mà, el funcionament i la situació de l’entitat. Un reconeixement a totes aquelles persones que ens ajuden o que col·laboren amb la nostra entitat, sigui amb donacions, venta de loteria, i tantes i tantes coses que hem d’agrair per tot l’ interès que han demostrat la bona gent. Seguirem junts treballant per aquests bons camins que Déu ens ha designat.