EL SOL DECLARAT ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA


Per resolució JUS/1629/2011 del 28 de juny de 2011, el Sol del Solsonès ha estat declarat entitat d’utilitat pública. La declaració d'utilitat pública és el reconeixement administratiu per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a que una associació està constituïda per assolir una finalitat d'interès general, és a dir, es un reconeixement social de la tasca realitzada per l’associació al llarg d’aquests anys per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia mental i/o addicció i els seus familiars.