El Sol del Solsonès vol incorporar:

Persona amb titulació relacionada amb l’àmbit social

Contracte de mitja jornada
Incorporació immediata