Solsona, 23 de desembre

L'aparador de Nadal del Sol del Solsonès, de tipus modern i situat al c/Josep Mª de Segarra número 3, es mostra a continuació: