Nou projecte d’horticultura

Aquest estiu hem començat aquest projecte d’horticultura amb la finalitat de desenvolupar experiències del club social, així com una activitat rehabilitadora. Aquest taller es realitza els dilluns i els dijous de 5 a 7 de la tarda i els usuaris són acompanyats per l’educadora social, Laura Rafart, i del monitor Antonio. Hem de remarcar que ha estat un èxit per la bona dedicació dels usuaris en aquesta tasca i sens dubte és una teràpia important pel bé del col•lectiu. Els participants són persones vinculades a club social on comparteixen aspectes de formació i il.lusions de plantar i cultivar fruits d’un hort. Aquest projecte ja ens ha donat els primers fruits que han sigut i seran repartits a parts iguals per tots usuaris del taller els dies que es realitza. Altres productes són utilitzats per realitzar el taller de cuina els dissabtes.