REUNIÓ ADIGSA – AJUNTAMENT DE SOLSONA – SOL DEL SOLSONÈS

El passat 14 de febrer del 2007 a l’ajuntament de Solsona, es va signar el contracte d’arrendament del pis que gestionarà el Sol del Solsonès. Aquest recurs permet posar a disposició del usuaris del Sol del Solsonès, amb la finalitat de tenir un habitatge per les persones diagnosticades de malaltia mental o amb problemes de drogodependències.

Varen assistir a la signatura: el batlle senyor Jordi Riart, la senyora Montse Segura, gestora d’activitats d’ADIGSA, Montse Albacete, regidora de Benestar i Família de l’ajuntament de Solsona, Trini Pia, responsable ONA, Mercè Esquerrer, responsable oficina cooperació, el senyor Enric Serra Mayà, president associació Sol del Solsonès, Neus Sampons, coordinadora associació Sol del Solsonès, en C.G., usuari de l’associació, en E.S. usuari de l’associació, en Ll. Cl. Usuari de l’associació.

Després de signar el contracte entre ADIGSA i Sol del Solsonès; Enric Serra va agrair amb emotives paraules a ADIGSA i l’ajuntament de Solsona per tot interès a disposició de l’associació del Sol del Solsonès.


Moment de la reunió

 


Moment en el qual la Sra. Montse Segura dona lectura del contracte.

 


Continuant amb la lectura del contracte

 


Signatura del contracte per part del president del Sol Enric Serra.

 


Signatura del contracte per part d’ADIGSA

 


El pis ubicat a la segona planta de la casa

 

 

Moment en que el president de l’associació obre la porta del pis social en presència d’ADIGSA i representant d’habitatge de l’ajuntament.