CELEBRACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL AL SOL DEL SOLSONÈS

El passat divendres dia 2 de març del 2007, es va celebrar a la seu de l’Associació l’assemblea general per a tots els socis. A continuació exposem els punts de l’ordre del dia:

Aprovació acta anterior.
- Informe de la gestió d’activitats 2006.
- Proposta d’activitats del 2007.
- Estat de comptes del 2006.
- Previsió de despeses i ingressos del 2007.
- Visites i reunions
- Col•laboradors.
Tots els punts varen ser aprovats per unanimitat.

La nova junta que forma el Sol del Solsonès és:

NOM i CÀRREC
Enric Serra Mayà - President
Juli Pérez Otero - Vice-president
Marta Pallarés Baraldès - Secretaria
Josep Guix - Tesorer - incorporació 2007
Àngel Pujol Santin - Vocal
Antoni Fernàndez Solà - Vocal - incorporació 2007
Antonio Babià - Vocal
Cecilia Borràs Tristany - Vocal
Dolores Cordera Roza - Vocal
Encarnación Garcia Fernàndez - Vocal
Mossen Joan Clos Casanovas - Vocal - incorporació 2007
Josep Riba Marbà - Vocal
Mª Rosa Armengol Farràs - Vocal
Mari López Jurado - Vocal
Montserrat Esteve Puig - Vocal
Montserrat Serra Camps - Vocal
Montserrat Seuba Rafart - Vocal
Ramona Barrera - Vocal
Trini Esteve Romero - Vocal - reincorporació 2007


El president va tenir unes paraules emotives d’agraïment a la junta, a tots els socis, entitats col•laboradores, Ajuntament de Solsona, Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, Ajuntaments de municipis petits del Solsonès, Consell Comarcal, Diputació Provincial de Lleida, FECAFAMM de Catalunya, el departament de psiquiatria d'Althaia de Manresa, La Caixa, La Caixa de Manresa , La Caixa del Penedès, Unió de Botiguers de Solsona, Adigsa de Lleida, Generalitat de Catalunya, Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, Departament de Salut de la Generalitat, familiars, usuaris i equip tècnic per el suport i treball realitzat en el transcurs del 2006 i va encoratjar a tothom perquè continuí la seva aportació. El president va agrair també la col.laboració molt afectiva amb l'Ajuntament i Creu Roja de Cardona, amb dos viatges setmanals de transport dels pacients de Cardona que venen al club social. D'aquesta manera poden gaudir del club social del Sol del Solsones.