Amic invisible

El dia 21, amb molta concurrència, va ser el dia de l’amic invisible. Durant dues hores, tots van participar-hi amb el seu regal i amb molta alegria.