La FECAFAMM visita el Sol del Solsonès

El passat dimarts 16 d’octubre l’assessora dels clubs socials de la FECAFAMM, senyora Joana Martínez, va visitar l’associació i el club social del Sol del Solsonès.

Es van tractar temes de funcionament i d’estructura de l’associació i del club social, els projectes que es porten a terme i temes i projectes sobre el proper exercici 2008.

Va ser una visita molt aprofitada i molt important per a l‘acompliment del projecte del Sol del Solsonès.

Són d’agrair les atencions i l’interès que aporta la FECAFAMM pel desenvolupament dels projectes de salut mental.