La CAIXA MANRESA signa conveni d’ajut anual amb el SOL DEL SOLSONÈS.

Dimarts dia 10 de juliol s’han reunit Josep Lluís Alonso Rodríguez, director de l’oficina de Caixa Manresa Solsona i Enric Serra i Mayà president del Sol del Solsonès, per signar el conveni de col•laboració entre Caixa Manresa i Sol del Solsonès, Associació de familiars i malalts mentals i drogodependents per el projecte presentat d’ajut als domicilis on resideixi un malalt mental o una persona amb problemes de drogodependència.

Tenint en compte que Caixa Manresa orienta l’acció de la seva Obra Social cap al servei a les persones amb una atenció especial a les persones que més o necessiten, el sol del Solsonès va presentar un projecte que ha estat aprovat i per el qual rebrà un ajut de 1500€, volem agrair aquesta col•laboració atès que gràcies a aquests ajuts es pot tenir en plantilla personal qualificat que realitzin tasques d’ajut i suport a malalts mentals i els seus familiars.